Planer i moce produkcyjne jak to działa

Wsparcie merytoryczne dla programu, rozwiązywanie nietypowych sytuacji w zarządzaniu produkcją
Marek Hajduk
Posty: 174
Rejestracja: 17 lut 2022, 09:01
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Planer i moce produkcyjne jak to działa

Post autor: Marek Hajduk »

Stan funkcjonalności na dzień 09-12-2022

System zarządzania produkcji posiada moduł planowania zleceń z analizą mocy produkcyjnych na poszczególnych gniazdach produkcyjnych i urządzeniach. Aby móc wykorzystać dostępne narzędzie należy zrozumieć mechanikę jego działania, poniżej postaram się przybliżyć zasadę działania modułu oraz przykłady wyliczenia mocy w różnych przypadkach.

Planer to moduł systemu produkcja którego zadaniem jest analiza dostępnych mocy produkcyjnych i aktualnego ich obłożenia oraz rozdzielenia poszczególnych etapów w harmonogramie produkcyjnym uwzględniając:
- Kolejność planowania – mechanizm sortowania jest elementem konfigurowanym w module PRO Manager. Sortowanie zleceń pobieranych do harmonogramowania może uwzględniać: Datę zlecenia, Priorytet, Datę realizacji, Numer zlecenia ustawiane w dowolnej kolejności.
- Zależności między etapowe wynikające z definicji powiązanej technologii.

Mechanizm harmonogramowania zależny jest od ustawionej strategii planowania daty produkcji w module Pro Manager. Strategia ta określa, kiedy optymalnie powinien być rozpoczęty proces produkcyjny dla danego zlecenia produkcyjnego. Dostępne są dwie strategie planowania automatycznego:
1. SPT (Shortest Processing Time): Planowana data produkcji jest ustalana na obecny dzień lub najbliższy możliwy wynikający z dostępności mocy produkcyjnych.
2. JIT (Just in Time): Planowana data produkcji jest ustalana w oparciu o datę realizacji zlecenia (z PRO Generatora Zleceń lub z zamówienia) i pomniejszona o minimum logistyczne oraz modelowy czas trwania zlecenia.
Wartość domyślna: SPT (Shortest Processing Time).
Oraz ręczne ustalenie daty rozpoczęcia (w takim przypadku zakończenia jest wyliczana na podstawie sumy czasów z technologii) lub zakończenia (w takim przypadku data rozpoczęcia jest wyliczana na podstawie sumy czasów z technologii)

Planer

Mechanizm Planer umieszcza na grafiku pracy firmy i zmian, etapów ze zleceń produkcyjnych wg czasu ich trwania biorąc pod uwagę:
- Planowaną datę produkcji, która, zakłada dwa możliwe scenariusze: SPT (Shortest Processing Time) produkuj najszybciej jak to możliwe, oraz JIT (Just in Time) produkuj wg daty realizacji wyznaczonej przez klienta z uwzględnieniem czasu dostawy.
- Kolejność planowania, parametry (Priorytet, Numer zlecenia, data zlecenia, data realizacji) możliwe do ustawiania wg wybranej kolejności.
- Minimalny procent realizacji etapu w czasie trwania zmiany (oznacza czy dane zlecenie/etap musi rozpocząć się i zakończyć w ramach czasowych jednej zmiany czy też może być realizowany również na następnej zmianie)
- Moc zasobów do wykorzystania, podawana w godzinach (gniazd/urządzeń) z podziałem na urządzenia, kompetencje oraz brak ograniczeń
- Zasoby pracowników - pula godzin pracowników do wykorzystania
- Zasoby kompetencji pracowników - pula godzin pracowników do wykorzystania do obsługi urządzeń wymagających kompetencji

Scenariusz dla gniazda produkcyjnego z ustawionymi zasobami na „urządzenie”

Po przeprowadzeniu analizy dostępnych mocy produkcyjnych poszczególne etapy zachowując zależności między etapowe są przypisywane do pierwszej zmiany (w ramach zdefiniowanego kalendarza pracy firmy) dysponującej wolnymi mocami dla urządzenia. Etapy są przypisywane do konkretnego urządzenia. Wybór urządzenia z gniazda uwzględnia domyślność urządzenia oraz zdefiniowaną wydajność urządzenia.

2022-11-30_09h10_33.jpg
2022-11-30_09h10_33.jpg (70.92 KiB) Przejrzano 10213 razy


1. Brak możliwości dodania kompetencji.
2. Parametr „Zasoby” ustawiony na urządzenie.

Scenariusz dla gniazda produkcyjnego z ustawionymi zasobami na „kompetencje”

Po przeprowadzeniu analizy dostępnych mocy produkcyjnych poszczególne etapy zachowując zależności między etapowe są przypisywane do pierwszej zmiany (w ramach zdefiniowanego kalendarza pracy firmy) dysponującej wolnymi mocami. W takim scenariuszu ilość wyliczanej mocy z uwagi na brak urządzeń w gnieździe odbywa się na podstawie analizy dostępnych pracowników posiadających wymagana kompetencje.

2022-11-30_09h17_52.jpg
2022-11-30_09h17_52.jpg (68.19 KiB) Przejrzano 10213 razy

1. Brak możliwości wyboru urządzeń
2. Parametr „Zasoby” ustawiony na Kompetencje.

Scenariusz dla gniazda produkcyjnego z ustawionymi zasobami na „brak”
Scenariusz wskazujący na brak ograniczeń wynikających z mocy produkcyjnych. Wykorzystywany na przykład przy obsłudze kooperacji.

2022-11-30_09h21_45.jpg
2022-11-30_09h21_45.jpg (70.32 KiB) Przejrzano 10213 razy

1. Brak możliwości wyboru urządzeń
2. Brak możliwości wyboru kompetencji
3. Parametr „Zasoby” ustawiony na Brak.

Planowanie jest realizowane przez operacje „Zaplanuj (Ctrl+L)” w module PRO Zarządzanie dla zaznaczonych zleceń produkcyjnych, z wskazaniem daty od której zlecenia mają być dodawane do harmonogramu, natomiast moce produkcyjne są wyliczane na poziomie gniazd urządzeń i przechowywane na poziomie daty zmiany.
Moce produkcyjne są przeliczane po uruchomieniu operacji Przelicz w module Pro Zarządzanie zakładka Gniazda.

Przykłady analizy mocy produkcyjnych dla zasobów.
2022-12-15_09h30_19.jpg
2022-12-15_09h30_19.jpg (155.57 KiB) Przejrzano 10170 razy
https://produkcja.wapromag.pl/help/PROH ... ?ZP38.html
Marek Hajduk
Menadżer IT

tel. +48 32 265 68 90 |+48 32 291 84 92
"X-COM" Spółka z o.o. |41-200 Sosnowiec | ul. Góralska 15 G
marek.hajduk@xc.com.pl | www.xc.com.pl